روش های بزرگ کردن پستان augmentation breast

جهت بزرگ کردن پستان از روش های زیر استفاده شده است
تزریق ژل
تزریق چربی
قرار دادن پروتز
البته باید گفت که تزریق ژل و چربی از نظر جراحان پستان مردود بوده و به هیچ وجه توصیه نمی شود. در واقع به عبارتی مطمئن ترین و کم عارضه ترین روش برای بزرگ نمودن پستان ها گذاشتن پروتز می باشد البته لازم به ذکر است که پروتز بایستی معتبر باشد.

جهت گذاشتن پروتز به منظور بزرگ نمودن پستان ها محل های مختلفی برای شکاف دادن و انسیزیون جراحی می توان در نظر گرفت.محل قرار گیری پروتز

محل های مختلف شکاف پستان

شکاف پایین پستان یا inframammary fold

بیشترین محلی که پروتز از طریق آن گذاشته می شود شکافی هست که در پایین پستان یا به عبارتی inframammary fold می باشد و پروتز از آن محل وارد حفره ایجاد شده می گردد.

شکاف زیر بغل

محل های دیگرشکاف یکی در زیر بغل هست که بخصوص برای افرادی که دارای پستان فرعی می باشند مناسب بوده که همزمان هم پستان فرعی برداشته می شود و از طریق همان شکاف به محل مورد نظر هدایت می گردد.

بعبارتی شکافی که در پایین شکم داده می شود و برای بیمار هم abdominoplasty و هم از طریق آن در واقع پروتز ها وارد شده و در محل مناسب در پستان ها گذاشته می شود. این روش بیشتر برای کسانی توصیه می شود که لاغر بوده و زایمان داشته و شکاف سزارین دارند و از طریق همان شکاف سزارینی که یک مقدار بزرگتر میشود هم برای بیمار abdominoplasty انجام شده و هم از طریق آن پروتز گذاشته می شود.شکاف پایین شکم trans abdominal breast auhmentation (TABA )

انواع جراحی زیبایی پستان

کوچک کردن پستان یا reduction mammoplasty
بزرگ کردن پستان augmentation breast
لیفت یا بالا کشیدن پستان ها mastopeksy
زمانی که قراره برای بیماری پروتز گذاشته شود چند نکته حائز اهمیت می باشد
شکاف یا incision که روی پوست داده می شود برای گذاردن پروتز
محلی که پروتز قرار است گذاشته شود.


میزان برجستگی یا projection پروتز
اندازه پروتز

محل قرار گیری پروتز
زیر عضله پکتورال SubPectoral
روی عضله پکتورال subglandular یا زیر نسج پستان
این محل با توجه به شرایط بیمار بصورت های متفاوتی تصمیم گرفته می شود. اگر فرد نسج پستانی که دارد و قرار هست پروتز گذاشته شود خیلی کم باشد ترجیح بر آن است که پروتز subPectoral ساب پکتورال گذاشته شود یا به عبارتی پشت عضله پکتورال ولی برای افرادی که نسج پستانشان قابل قبول هست ولی تمایل به داشتن پستان های بزرگتر دارند روش ارجح ساب گلندولار Subglandular یا پشت نسج خود پستان هست.

معایب و مزایای روش ساب پکتورال

درد و ناراحتی شدید تر از معایب آن و از مزایای آن می توان گفت که عوارض احتمالی تغییر شکل پستان به دنبال تشکیل کپسول اطراف پروتز شیوع آن در این روش کم تر خواهد بود. 
معایب و مزایای روش ساب گلندولار
درد کمتر در این روش از مزایای آن و از معایب آن می توان گفت که به میزان کمی درصد تغییر شکل پستان به دنبال تشکیل کپسول اطراف پروتز کمی بیشتر است.

شکل پروتز

گرد (round) که این شکل برای بزرگ کردن و زیبایی پستانها مناسب تر می باشد
قطره اشکی (tear drop) یا آناتومیکال برای افرادی که قبلا آنسکتومی شده و یا پستان آنها برداشته و یا کاندید باز سازی هستند توصیه میشود.

اندازه پروتز

در اندازه پروتز عرض پروتز نباید از عرض پستان بیمار بیشتر باشد اگر این نکته رعایت نشود در هنگام لمس لبه پروتز مشخص می شود .

میزان برجستگی

معمولا میزان برجستگی توسط بیمار مشخص می شود اما در مواردی که زیبایی مورد نظر می باشد اغلب برجستگی زیاد (high profile) انتخاب میشود.
بر این اساس (پروتز) ها را می توان به 4 دسته زیر تقسیم نمود.
1-با برجستگی کم (low profile)
2-با برجستگی متوسط (medium profile)
3-با برجستگی زیاد (high profile )
4-برجستگی خیلی زیاد (ultra high profile )
منظور اینست که اگر شعاع دایره قاعده (پروتز) را ثابت در نظر بگیریم، هر چه از پروفیل یا برجستگی کمتر به سمت برجستگی بیشتر و خیلی زیاد برویم، در نمای نیم رخ مقدار برجستگی (پروتز) بیشتر می شود. این تفاوت برجستگی ها به جراح کمک می کند که متناسب با اشکال مختلف پستان اشکال مختلف (پروتز) ها را به کار برده و نتیجه ی بهتری بگیرد.