ترشح نوک پستان | ترشح نوک سینه

ترشح نوک پستان اغلب خطرناک نیست ترشحی از نوک پستان مهم تلقی میشود که
1- خود به خود باشد.
2- حجمش زیاد باشد.
3- خونی باشد.
4- ترشح شیر باشد.
ترشحی که از نوک سینه با فشار دادن بیرون می آید در بیشتر مواقع اهمیت چندانی ندارند اگر ترشح شیر از نوک پستان داشته باشیم که خارج از زمان شیردهی باشد نیاز به بررسی دارد. ترشح شیر از پستان ممکن است ناشی از ضایعات در غده ی هیپوفیز باشد که سبب بالا رفتن هورمون پرولاکتین شده و سبب ایجاد ترشح شیر از نوک پستان میشود که بعد از بررسی های لازم برای مشاوره نزد فوق تخصص غدد مترشحه داخلی بررسی و اگر در هیپوفیزمیکروآدنوم وجود داشته باشد معمولا بصورات دارویی درمان می شود و اگر آدنوم باشد توسط جراح مغز و اعصاب بررسی و در صورت نیاز جراحی می شود.
اما در مورد ترشح خونی از نوک پستان بیمار، باید بررسی شود که ممکن است ناشی از گشادی مجاری شیری و یا توده ی خوش خیمی به نام پاپیلوم که داخل مجاری شیری میباشد ایجاد شود ولی در موارد کمی میتواند نشانه ی سرطان پستان باشد.