زخم نوک پستان یا سینه و پاژه نوک پستان

زخم نوک پستان یا سینه در بانوانی که زایمان انجام می دهند به دنبال شیر دهی ممکن است اتفاق بیافتد که می تواند به علت عفونت های میکروبی و قارچی نوک پستان بوده و یا در اثر خراش و زخمی که به دنبال مکیدن توسط نوزاد به وجود بیاید این زخم ایجاد گردد.
گهگاه این زخم نوک پستان ( زخم نوک سینه ) می تواند ناشی از بعضی از بد خیمی های نوک پستان باشد که در این مواقع می تواند همراه با خارش هم باشد که به آن بیماری پاژه نوک پستان یا سرطان درجای نوک پستان می گویند در هر صورت زخم نوک پستان علامت مهمی بوده و لازم است که فرد برای بررسی های بیشتر به جراح پستان مراجعه نماید.