سرطان پستان

سرطان پستان شایع ترین سرطان در زنان است. علت اصلی مرگ و میر ناشی از سرطان، در زنان بین سنین 20 تا 59 سال می باشد.

عوامل خطرابتلا به سرطان پستان

عوامل خطر ابتلا به سرطان پستان به دو دسته کلی هورمونی و غیر هورمونی تقسیم می شود.

 

عوامل هورمونی سرطان پستان

عوامل هورمونی شامل افزایش مواجه و دریافت استروژن، بلوغ زودرس، عدم بارداری، یائسگی دیررس می باشد.

 

عوارض غیر هورمونی سرطان پستان

عوارض غیر هورمونی شامل قرارگرفتن در معرض اشعه و رادیلاسیون ( به عنوان مثال در افرادی که در جوانی به علت لنفوم هوچکین تحت پرتو درمانی قرار گرفته اند و یا به دنبال انفجار اتمی در معرض اشعه قرار گرفته اند) ، مصرف الکل، مصرف غذای با محتوای بالای چربی و چاقی، عوارض ژنتیکی شامل جهش ژنBRCA1 و BRCA2 می باشد.

 

انواع سرطان پستان

سرطان پستان ممکن است بصورت درجا و یا مهاجم باشد. در نوع مهاجم خطر متاستاز به غدد لنفاوی و سایر اندام ها وجود دارد که شایع ترین آنها به ترتیب : استخوان، ریه، پلور، بافت نرم و کبد می باشد.

 

1.سرطان پستان درجا

• کارسینوم داکتال درجا DCIS(Ductal carcinoma in situ)
• کارسینوم لوبولار درجا. LCIS (lobular carcinoma in situ)

 

2.سرطان مهاجم پستان(invasive breast carcinoma)

• کارسینوم داکتال مهاجم:invasive ductal carcinoma
• کارسینوم لوبولار مهاجم: invasive lobular carcinoma
• کارسینوم لوبولار توبولار: invasive tubular carcinoma
• کارسینوم لوبولار پاپیلری: invasive papillary carcinoma
• کارسینوم لوبولار مدولاری: invasive medullary carcinoma
• کارسینوم لوبولار موسینی: invasive mucinous carcinoma