اختلاف اندازه ی پستان ها ( سینه ) و شکل آنها | عدم تقارن پستان ها

اختلاف اندازه ی پستان ها یا اندازه سینه ها و شکل آنها در اکثر موارد بیماری محسوب نمی شود بجز موارد نادری از اختلالات مادرزادی و ژنیتیکی که ممکن است یک پستان رشد ننماید، ولی به طور کلی در اغلب موارد اختلاف اندازه سینه یا پستان بیماری محسوب نمی گردد.
به طور کلی تمام اعضایی که در بدن ما به صورت جفت هستند، همانند دو ابرو یا دو لاله ی گوش، دو چشم و همچنین دو پستان هیچ گاه صددرصد قرینه ی هم نیستند و قطعا تفاوت هایی با هم دارند و اندازه پستان هم از آن ها مجزا نیست و اغلب افراد پستانشان همانند هم نیست و اختلاف اندازه دارند اما این در بعضی افراد محسوس تر دیده میشود و بیمار را آزار میدهد و راه اصلاح آن جراحی است که میشود تقارن را برای پستان ها ایجاد کرد که میتواند توسط بزرگ کردن پستانی که کوچک تر است و گهگاه کوچک کردن پستانی که بزرگ تر است انجام گیرد. معمولا در شرایطی که باید پستان مورد نظر بزرگ شود شاید پروتز برای بیمار قرار داده شود و اگر یک طرف افتاده تر باشد میشود از روش ماستوپکسی(بالا کشیدن پستان) را انجام داد و اگر یک طرف نسبت به سمت مقابل خیلی بزرگتر باشد میتوان از روش ماموپلاستی و ماستوپکسی یک طرفه انجام داد که تلاش میشود پستان ها با هم قرینه شوند.