غربالگری سرطان پستان

معمولا متخصصان آغاز غربالگری سالانه سرطان پستان از سن 40 سالگی توصیه میکنند ولی با توجه به دستورالعمل جدید سرطان پستان انجمن سرطان آمریکا که در JAMA منتشر شده مجاز به ادامه غربالگری سالانه پس از سن 55 سال میباشد.

دستورالعمل های جدید انجمن سرطان آمریکا (ACS) برای غربالگری سرطان پستان

از سال 2003، انجمن سرطان آمریکا (ACS) توصیه میکند که زنان با خطر متوسط سرطان پستان از 45 سالگی آغاز به انجام ماموگرافی سالانه منظم کنند ، اما همراه با گزینه هایی باشد که در صورت نیاز زودتر انجام گیرد و همچنین زنان 55 سال و بالاتر باید هر دو سال یکبار به جای سالانه، همراه با گزینه هایی که در صورت نیاز سالانه انجام پذیرد، ماموگرافی انجام دهند.
سرطان پستان دومین علت مرگ ناشی از سرطان در زنان ایالات متحده، پس از سرطان ریه است. تخمین زده می شود که در سال 2015، حدود 230000 زن آمریکایی مبتلا به سرطان پستان میباشند و 40300 نفر از آنها میمیرند.
میزان مرگ ناشی از سرطان پستان به طور پیوسته از سال 1990 به علت پیشرفت علم و تشخیص به موقع این بیماری که دو عامل مهم در بهبود بیمار است به طور چشم گیری میزان مرگ در این بیماری کاهش یافته است 
توصیه های جدید بر اساس یافته های تعدادی از مطالعات بر مبنای تعادل بین منافع و مضرات غربالگری، برای استفاده بالینی طراحی شده است.

حقایق غربالگری سرطان پستان

در سال 2013، 65/7 درصد از زنان آمریکایی تحت غربالگری سرطان پستان قرار گرفتند.
بالاترین درصد از زنان که تحت غربالگری قرار گرفتند 71% برای سنین 50-64 بود.
در سال 2013، 65/7 درصد از زنان آمریکایی تحت غربالگری سرطان پستان قرار گرفتند.نحوه غربالگری بیماری سرطان پستان در زنان :
شروع غربالگری سالانه اختیاری برای زنان 40-44 ساله
انجام ماموگرافی به طور منظم از سن 45
ماموگرافی غربالگری سالیانه برای زنان 45-54 ساله
غربالگری دوسالانه برای زنان 55 سال همراه گزینه هایی برای ادامه غربالگری سالانه در صورت لزوم و انجام غربالگری تا زمانی که زنان جامعه سلامت کلی خوب داشته و امید به زندگی از 10 سال یا بیشترشود .
انجام معاینه بالینی پستان (CBE) برای غربالگری سرطان پستان در زنان با ریسک متوسط در هر سنی، اما با توجه به این نکته که دلایل روشنی که نشان دهد (CBE)به تشخیص سرطان پستان بعد و یا قبل از سن 40 سالگی زنان کمک کرد ه باشد این روش توصیه نمیشود.