ماستکتومی

کلمه آنکوپلاستیک از دو کلمه انکو (به مفهوم سرطان) و پلاستیک (به مفهوم زیبایی و ترمیمی) است. دلیل این جراحی ها همزمان کردن جراحی­ های زیبایی پستان در بهبود سرطان پستان میباشد. با این عمل کیفیت زندگی بسیاری از بیماران افزایش میابد و همراه بر حفظ نمودن شکل ظاهری و زیبایی پستان، بافت های سرطانی برداشته می­ شود و عمل جراحی درمانی و زیبایی همزمان انجام میپذیرد.
ماستکتومی (برداشتن پستان) همراه با نگهداشتن نوک پستان و هاله اطراف آن، (Nipple-Sparing Mastectomy, NSM) آخرین پیشرفت در جراحی ماستکتومی (برداشتن پستان) میباشد. اساس این متد، حفظ کل پوست پستان بوسیله ی با نوک پستان است در شرایطی که فقط بافت اساسی پستان برداشته شده است. موقعی ای که ماستکتومی همراه با بازسازی فوری پستان با این روش انجام می شود، همزمان با درمان سرطان برترین نتایج را برای زیبایی پستان به دنبال خواهد داشت.

انواع ماستکتومی

ماستکتومی پیشگیرانه

ماستکتومی پیشگیرانه، یک متد پیش گیری اولیه دیگر است این متد تا ۹۰ درصد، شکل دچار شدن به سرطان را کم مینماید و زمانی ماستکتومی «کاهش خطر» نامیده می‌شود.
ماستکتومی و دیسکسیون آگزیلاری
در یک ماستکتومی با نگهداری همه ی بافت پستان، مجموعه نیپل و اسکار جراحی‌های قبلی خارج می‌شوند. مثدار عود در این شرایط کم تر از ۶ تا ۸ درصد میباشد. در شرایط گوناگون زیستی، اقتصادی و روانی – اجتماعی برخی خانم‌ ها ماستکتومی را به جراحی حفظ پستان ترجیح می‌دهند خانم‌هایی که سرطان اولیه مولتی سنتریک دارند نیز تحت ماستکتومی قرار می‌گیرند.
Nipple-Sparing Mastectomy (NSM
در این متد سر پستان (Nipple)، هاله اطراف آن (Areola) به همراه تمامی پوست پستان حفظ می شود و فقط بافت پستان که در زیر آن قرار دارد برداشته خواهد شد.

افراد مناسب این روش

بیماران مبتلا به سرطان کوچک پستان

NSM برای بسیاری از بیماران مبتلا به سرطان کوچک پستان و یا ضایعات پیش سرطانی که در چند سانتی متر دورتر از نوک پستان و آرئول قرار جای گرفته است توصیه می شود.
بیماران مبتلا به کارسینوم مجرایی درجا (DCIS)
بیماران دچار به کارسینوم مجرایی درجا (DCIS) همچنین می توانند بسته به جای و فاصله توده از نوک پستان و آرئول کاندید این عمل باشند. در آخر انتخاب بیمار مناسب برای این عمل با توجه به محل قرار گرفتن توده شناسایی شده، مقدار بالابردن مورد احتیاج برای پستان و متد انتخابی بازسازی پستان انجام خواهد گرفت. در این روش جراحی، بافت پستان در بخش زیرین آرئول به طور کامل برداشته می شود و برای بیوپسی (بافت شناسی) به پاتولوژی فرستاده می شود تا اطمینان حاصل گردد که سرطان، نوک پستان و آرئول را درگیر نکرده باشد. اگر جواب این نمونه برداری منفی باشد در ادامه نوک پستان و آرئول حفظ شود اما اگر بیوپسی ار نظر سرطان مثبت باشد، نوک پستان و آرئول حذف می شود و بنا بر اندازه درگیری و تشخیص جراح، تکنیک Skin-Sparing Mastectomy (SSM) به معنای بازسازی فقط با پوست پستان می تواند جایگزین آن گردد.
اشخاصی که کاندید ماستکتومی پیشگیری کننده (به عنوان مثال، افرادی که BRCA + و دیگر سندرم های ژنتیکی، سابقه خانوادگی قوی و … دارند، مانند خانم آنجلینا جولی) بهترین گزینه برای انجام این عمل هستند.

مزایا

انجام درمان سرطان و بازسازی پستان با یک بار عمل از با ارزش ترین مزیت های این روش جراحی خواهد بود. همچنین در نهایت شکل ظاهری پستان دست نخورده باقی خواهد ماند.

عوارض

 
برداشتن فلپ در جراحی NSM
بیماران باید در مورد اینکه حس نوک پستان را تا اندازه ای از دست خواهند داد آمادگی روانی داده شوند. برداشتن بافت پستان از بخش زیرین آرئول گاهی اوقات می تواند جریان خون آرئول و نیپل را مخطل کند (نکروزیس) که در این شرایط بافت نوک پستان آسیب خواهد دید. نکروز آرئول و نیپل در شرایطی که این عمل بوسیله ی جراح ماهر انجام شود شایع نیست. این روش با اسکار زخم پس از جراحی بسیار اندکی همراه خواهد بود که مقدار آن بستگی به اندازه و شکل پستان، واکنش متفاوت بدن اشخاص نسبت به نخ های جراحی و اندازه برشی دارد که برای انجام عمل مورد نیاز خواهد بود.