هرسپتین در درمان بیماری سرطان سینه

هرسپتین بقای بیماران سرطان پستان دارای گیرنده فاکتور رشد اپیدرمال 2 مثبت را درمان می کند.پژوهش و مطالعاتی که با هدف تجزیه و تحلیل ایمنی و اثربخشی طولانی مدت ترازتوزوماب (Trastuzumab) (که بیشتر به عنوان هرسپتین (Herceptin) شناخته می شود) انجام شد این مطالعات نشان داد که استفاده ترکیبی از آن همراه با

شیمی درمانی، به طور قابل توجهی بقای بیماران مبتلا به سرطان پستان از نوع +HER2 رادرمان می نماید .
این پژوهش که در مجله انکولوژی بالینی (Clinical Oncology) منتشر شده است، نتیجه و بررسی داده ها از دو آزمایش مستقل که برای بررسی بقای کلی بیماران مبتلا به مراحل اولیه سرطان پستان +HER2 تحت شیمی درمانی با و بدون هرسپتین انجام شد، دریافت و مورد بررسی قرار دادند .
بیش از 4000 بیمار مبتلا به سرطان پستان قابل درمان +HER2 مورد بررسی قرار گرقتند . ترکیب دوکسوروبیسین (Doxorubicin) و سیکلوفسفامید (Cyclophosphamide) به همراه پاکلیتاکسل (Paclitaxel)، با یا بدون ترازتوزوماب (Trastuzumab) در هر دو گروه مورد بررسی قرار گرفت.
نتایج این پژوهش که با همکاری دکتر چارلز و دکتر گیر جونیور، به ترتیب پژوهشگر و استاد بخش هماتولوژی-انکولوژی مرکز دانشگاهی ویرجینیا در ایالات متحده به چاپ رسید نشان می دهد زمانی که هرسپتین و ترکیب با شیمی درمانی با هم انجام می شود ، بقای بیمار به طور قابل توجهی بهبود پیدا می کند . و باعث کاهش عوارض جانبی طولانی مدت و جلوگیری از عود کردن بیماری می شود
در این تحقیقات در نهایت منجر به تایید هرسپتین به عنوان درمانی کمکی این بیماران از سوی سازمان غذا و داروی آمریکا (FDA) در سال 2006 شد.
همچنین نتایج نشان می دهد، بقای 10 ساله بیماران مبتلا به سرطان پستان +HER2 که بدون هرسپتین شیمی درمانی شده بودند 75 درصد افزایش پیدا کرده است ، لاکن بیمارانی که با شیمی درمانی هرسپتین دریافت کرده بودند به 84 درصد افزایش پیدا کرد.
نتایج همچنین بهبود در بقای عاری از بیماری را نشان می دهد، به گونه ای که در گروه شیمی درمانی بدون هرسپتین، میزان بقای 10 ساله عاری از بیماری 62 درصد بود، این در حالی است که در مقایسه با 74 درصد در گروه درمان ترکیبی با هرسپتین، کاهش را نشان می دهد.
تنها عارضه جانبی در دریافت هرسپتین، عوارض قلبی-عروقی بود که به ندرت در 3 درصد از بیماران مشاهده شد که بسیاری از آنان نیز در مراحل اولیه بهبودی حاصل کردند.
هرسپتین در کنار شیمی درمانی برای درمان بیماران مبتلا به سرطان پستان از نوع +HER2 استفاده می شود که این نوع از سرطان، اغلب تهاجمی تر از انواع دیگر سرطان های پستان است.
HER2 (گیرنده فاکتور رشد اپیدرمال 2 ) اشاره به ژن HER2+ و پروتئین مرتبط با آن دارد که به کنترل رشد سلول های سالم کمک می کند که اگر ژن HER2+ تقویت شود و یا پروتئین بیش از حد بیان شود، سلول های می تواند بدون کنترل رشد کرده و بافت سرطانی را ایجاد نمایند.